Denne artikkelen omhandler Kartverkets gratisprodukter, det vil si data, tjenester og kart som er frigitt for gratis bruk til både kommersielle og ikke-kommersielle formål. Her er en vegviser til Kartverkets gratisprodukter.

Lisens

Kartverkets gratisprodukter lisensieres etter Creative Commons Navngivelse 4.0 international (CC BY 4.0).

Dette betyr at Kartverkets navn skal fremkomme i alle sammenhenger hvor produktene eller uttrekk av disse brukes, det være seg applikasjoner, webløsninger, trykte produkter, illustrasjoner eller annet, på følgende måte:  © Kartverket. Det skal også linkes til våre hjemmesider der dette er mulig.

Noen av produktene har opphavsrettslig vern, noen har databasevern, og noen har gått ut på dato. Som det står i CC BY, omfatter denne bare det som er vernet, og kravet til kildeangivelse gjelder derfor så langt produktet er vernet eller skal navngis av andre grunner (god forretningsskikk).

For et produkt som har databasevern, som for eksempel Sentralt stedsnavnregister (SSR), må uttrekk av hele eller vesentlige deler merkes, men ikke enkeltinformasjon. Der man foretar systematisk uttrekk av enkeltinformasjon, må kilden angis for eksempel med at ”alle stedsnavn er hentet fra SSR ©Kartverket”, med lenke til kartverket.no.

Ansvar

Kartverkets gratisprodukter distribueres slik de er. Kartverket tar ikke noe ansvar for bruk og viderebruk.

Brukerne må være oppmerksomme på at kart ikke alltid stemmer med terrenget, og bruken må skje på aktsomt vis i forhold til utstyr og bruksområde.

For øvrig hvis ikke annet er sagt, gjelder de regler som følger av geodataloven med forskrifter og tilhørende retningslinjer.

Skjermbilde av kart

Du kan fritt bruke skjermbilde av kart fra det meste av norgeskart.no mot å kreditere © Kartverket eller ©kartverket/norgeskart.no. Men zoomer du langt nok inn, kommer du til kart som Kartverket ikke har rettigheter til eller alle rettigheter til alene. For å bruke disse, må du innhente tillatelse fra rettighetshaverne i Geovekst-samarbeidet eller kommunene som står utenfor Geovekst (Oslo, Bærum, Stavanger, Bergen og Trondheim). Send en e-post til Kartverket (post@kartverket.no) med det aktuelle utsnittet, stedsangivelse og beskrivelse av hva du vil bruke det til, så hjelper vi deg. Som regel vil du få tillatelse til å bruke dette gratis hvis det er til ikke-kommersiell bruk og krediteres som du får anvist.

Bildet nedenfor viser omtrent hvor langt du kan zoome inn før du må innhente tillatelse. Kartutsnittet til venstre kan du bruke fritt, det til høyre må du få tillatelse til å bruke. Du kan også sjekke zoomnivået i url-en i nettleseren. Et sted i url-en står det "zoom=" etterfulgt av et tall fra 1-20. Det er zoomnivå 12-20 som krever tillatelse. Se oversikt over zoomnivåer her.

 

ZOOMNIVÅER: Kartutsnittet til venstre (zoomnivå 11) er til fri bruk, mens kartutsnittet til høyre (zoomnivå 13) ikke er fritt.

Skjermbilde av flyfoto

Flyfoto på norgeskart.no og norgeibilder.no er lisensierte produkter, og det må innhentes tillatelse fra rettighetshaverne i  Geovekst-samarbeidet eller kommunene som står utenfor (Oslo, Bærum, Stavanger, Bergen og Trondheim). Send en e-post til Kartverket (post@kartverket.no) med det aktuelle utsnittet, stedsangivelse og eventuelt prosjektnavn/ årstall, samt beskrivelse av hva du vil bruke det til, så hjelper vi deg. Som regel vil du få tillatelse til å bruke dette gratis hvis det er til ikke-kommersiell bruk, med en henvisning til kilden som du får anvist.

API-er/nettjenester

Enkelte av Kartverkets API-er/nettjenester er underlagt tekniske begrensninger. Disse vil fremgå for den enkelte tjeneste.

WMS- og cache-tjenestene viser på et visst zoom-nivå (nivå 12-20) data hentet fra Geovekst-samarbeidet som Kartverket ikke har rettighetene til eller alle rettigheter til alene. Dette er data som kan brukes som de er i ulike tjenester på samme premisser som for øvrige data. Det må imildertid innhentes særskilt tillatelse fra rettighetshaverne hvis de skal kopieres eller brukes på annen måte. Send en e-post til Kartverket (post@kartverket.no), så hjelper vi deg.

Lisenser ved bruk av API-er/nettjenester med eksterne kilder

Noen av Kartverkets API-er/ nettjenester inneholder data fra eksterne kilder og har derfor ytterligere lisenser. Kartverket tar ikke ansvar for nøyaktigheten og kvaliteten i eksterne datakilder. Brukeren har selv ansvar for å følge lisensene knyttet til eksterne data. 

WMS-tjenester
TjenesteLisens eksterne data
wms.dybderelieffpolar_v02 GEBCO (pdf)
wms.europa VMAP0
wms.gebco_skyggerelieff GEBCO (pdf)

 

Cache-tjenester
TjenesteLisens eksterne data
Europa VMAP0
EGK (Europa grunnkart) EEA
GEBCO (pdf)
Barents_watch GEBCO (pdf)
VMAP0

Historiske kart

Kart eldre enn 100 år går Kartverket ut fra er falt i det fri i henhold til lov om opphavsrett og åndsverk, og kan derfor brukes fritt. Kart yngre enn 100 år lisensieres etter Creative Commons Navngivelse 4.0 international (CC BY 4.0).

I begge tilfellene ber vi om at korrekt kildehenvisning brukes når kartet, eller utsnitt av kartet, benyttes ved mangfoldiggjøring eller til ulike typer publikumsløsninger (plakater, brosjyrer, aviser, nettsider etc.) Følgende skal da med:

Kilde: Kartverket (i parentes navn på utgiver/produsent der dette er oppgitt, for eksempel Norges Geografiske Oppmåling).

I vitenskapelige eller andre litterære publikasjoner ber vi om en utvidet kildehenvisning med følgende informasjon:

  • Hvor originalen ligger (Kartverket)
  • Utgiver/produsent (i parentes som beskrevet ovenfor)
  • Kartnavn/nummer
  • Karttegner/grafiker, der dette er oppgitt
  • Årstall, der dette er oppgitt

Eksempel på kreditering: Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Rektangelmåling 1:50 000, 19A-1, Ltn. C. Lund, 1847.