Denne veiledningen er rettet mot utviklere som vil bruke tjenesten i egne løsninger. Ønsker du bare å søke etter en adresse, kan du søke på Se eiendom. Er du interessert i å laste ned datasett med adresser, kan du gå videre til nedlastingsportalen vår, Geonorge.

Kartverket leverer også et SOAP-API direkte mot matrikkelen, kontakt kundesenteret@kartverket.no for informasjon om tilgang til denne.

Dokumentasjon

Den til enhver tid oppdaterte dokumentasjonen er Swagger/OpenAPI dokumentasjon.

Tjenesten opererer mot datasettet «Matrikkelen – Adresse», men kun med postkrets av kretsinformasjon. I produktspesifikasjon for datasettet «Matrikkelen – Adresse» på Geonorge kan du lese mer om hva de ulike feltene i tjenesten betyr.

Adresse REST-API på Geonorge

Tjenesten krever ikke registrering, se for øvrig vilkår for bruk av Kartverkets åpne data.

Bruk av Adresse REST-API

Tjenesten fungerer slik:

  • Sett sammen en spørring i nettleseren
  • Spørring sendes til databasen
  • Du får så tilbake data i nettleseren

Swagger/OpenAPI dokumentasjonssiden får du hjelp til å sette sammen spørresetninger og du kan teste spørringen mot databasen.

Spørrefunksjonalitet

Du kan søke innenfor alle felt (deler av adressen) eller innenfor bestemte felt.

I noen felt kan du søke med «wild-card» (*) hvis du ikke kan hele navnet. Søket tar ikke hensyn til om gatenavn har mellomrom eller ikke etter punktum, for eksempel C.A.Phils gate/C.A. Phils gate.

Noen enkle eksempler er:

Søk etter alle oppføringer som inneholder «Øvreveg» og tallet «14» i Norge:
https://ws.geonorge.no/adresser/v1/sok?sok=14Øvreveg*

Søk etter alle veier med navn «Øvrevegen» og husnummer 14:
https://ws.geonorge.no/adresser/v1/sok?nummer=14&adressenavn=Øvrevegen

Søk på adresser innen en radius på 100 meter:
https://ws.geonorge.no/adresser/v1/punktsok?radius=100&lat=61.2461&lon=8.9203&treffPerSide=100&side=0o/

Med enkel programmering kan spørretjenestene integreres i for eksempel publikumstjenester på nett, for å verifisere at en adresse fins, eller for å hente ut en liste av adresser. Alt som kan kobles til en adresse kan ved hjelp av Adresse REST-API-et kobles til et geografisk punkt.

Respons

Det kan gjøres et utvalg av hvilke felter som leveres. I eksemplet under ber vi om å få levert kun kommunenummer og koordinatene til adressepunktene som er søkt ut: https://ws.geonorge.no/adresser/v1/sok?adressenavn=Øvrevegen&nummer=14&filtrer=adresser.kommunenummer,adresser.representasjonspunkt

I tillegg kan du velge antall treff per side og antall sider du ønsker levert.