Hopp til innhold

Kan et utlegg tinglyses på en eiendom som saksøkte ikke har hjemmel til?

Ja. Beslutning om utleggspant tas av namsmyndighetene i en utleggsforretning. I utleggsforretningen vurderer namsmyndigheten hvilke eiendeler det kan tas beslag i, og kan beslutte å ta utleggspant i en eiendom eller borettslagsandel som skyldneren reelt eier, også eiendommer som hun eller han ikke har grunnbokshjemmel til.

Tinglysingsmyndigheten skal ikke overprøve namsmyndighetenes beslutninger, og vil tinglyse utleggspant slik namsmyndigheten har besluttet. Namsmyndighetens beslutning om utleggspant kan påklages etter regler i tvangsfullbyrdelsesloven. En eventuell klage må rettes til namsmannen. 

Les mer