Hopp til innhold

Kan jeg tinglyse en kjøpekontrakt?

Ja, en kjøpekontrakt kan normalt tinglyses, og på denne måten kan du offentliggjøre at det er inngått en avtale om kjøp av eiendommen. Men kjøpekontrakten endrer ikke grunnbokshjemmelen til eiendommen, da må du tinglyse et skjøte. Det er kun den som har grunnbokshjemmel til en eiendom som er legitimert til å råde over eiendommen ved tinglysing.