Status vegadresser i kommunane

De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne frem – for oss alle. 

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

En oversikt 1. oktober 2019 viser følgende tall:

  • 90 kommuner har 100 % dekning av vegadresser, og 110 kommuner har 99,00-99,99 % dekning.
    I praksis har da 200 kommuner full dekning.
  • 139 av landets 422 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90,0 og 98,9 % vegadresser).
  • Det er 95,55 % vegadresser i landet.
  • Kun to kommuner er helt uten vegadresse.

Kartverket følger nøye med på utviklingen i adressearbeidet. Nettsidene våre blir derfor oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial (tre ganger i året).

Status vegadresser i fylkene

Nedenfor ser du en oversikt for vegadresser og matrikkeladresser i hvert fylke pr. 1. oktober:

Fylke Adresser totalt Vegadresser I prosent Matrikkeladresser I prosent
Total 2 475 689 2 365 425 95,55 % 110 264 4,45 %
01 ØSTFOLD 137 676 136 278 98,98 % 1 398 1,02 %
02 AKERSHUS 217 457 215 753 99,22 % 1 704 0,78 %
03 OSLO 101 563 101 417 99,86 % 146 0,14 %
04 HEDMARK 138 998 137 217 98,72 % 1 781 1,28 %
05 OPPLAND 159 448 154 368 96,81 % 5 080 3,19 %
06 BUSKERUD 167 489 154 518 92,26 % 12 971 7,74 %
07 VESTFOLD 113 116 112 497 99,45 % 619 0,55 %
08 TELEMARK 113 726 110 234 96,93 % 3 492 3,07 %
09 AUST-AGDER 75 998 73 740 97,03 % 2 258 2,97 %
10 VEST-AGDER 98 870 95 576 96,67 % 3 294 3,33 %
11 ROGALAND 196 937 190 740 96,85 % 6 197 3,15 %
12 HORDALAND 220 979 215 040 97,31 % 5 939 2,69 %
14 SOGN OG FJORDANE 68 727 59 693 86,86 % 9 034 13,14 %
15 MØRE OG   ROMSDAL 135 010 125 716 93,12 % 9 294 6,88 %
18 NORDLAND 151 512 135 140 89,19 % 16 372 10,81 %
19 TROMS 89 799 85 485 95,20 % 4 314 4,80 %
20 FINNMARK 50 889 39 638 77,89 % 11 251 22,11 %
21 SVALBARD 785 784 99,87 % 1 0,13 %
50 TRØNDELAG 236 710 221 591 93,61 % 15 119 6,39 %


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i mange år jobbet for at flere skal få vegadresser. Etter hvert er matrikkeladresser byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten under viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

Dato Adresser totalt Matrikkel-adresse Vegadresse Prosent   vegadresser Kommuner   med kun matrikkeladresser
04.01.2019 2 458 673 142 983 2 315 690 94,18 2
03.01.2018 2 436 641 195 681 2 240 960 91,97 6
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.