I mange deler av landet har man ikke hatt vegadresser før ganske nylig. Men mange kommuner har nå fått dette på plass, og det er viktig at alle som får adresse, melder fra til sine forbindelser.

Posten

Meld riktig adresse til dine forbindelser her.

For å forenkle dette arbeidet har Posten utviklet denne løsningen hvor man kan legge inn sine opplysninger og søke fram sine forbindelser. Deretter sender Posten postkort om den nye adressen til forbindelsene - enkelt og greit. Tjenesten er gratis.

Posten er blant de største adressebrukerne i Norge og ønsker vegadresser over hele landet velkommen. Men det er viktig at vegadressene tas i bruk og at man melder fra om vegadressen til sine forbindelser selv om man ikke har flyttet. 

Brønnøysundregistrene

Næringsdrivende og foreninger/lag må melde adresseendring til Brønnøysundregistrene.

Enhetsregisteret og Foretaksregisteret er avhengig av at foretak, foreninger og lag med mer, melder ny adresse til Brønnøysundregistrene, når de får vegadresser.