Hopp til innhold

Hjemmelserklæring ved arv og skifte, borettslagsandel - bokmål

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing. Send skjemaet i to eksemplarer til følgende adresse:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Veiledning til utfylling av skjemaet finner du i høyre marg eller nederst ved å klikke på det svarte bokmerket som heter "Hjelp".

Last ned skjema

Trenger du hjelp med denne siden?

Les mer om arv, skifte og uskifte

Rundskriv for Tinglysingen kapittel 6 - Særlige problemstillinger om arv, skifte og uskifte.

Adresse

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Når hjemmelserklæringen er ferdig utfylt må du sende den i to eksemplarer til adressen over. Det betyr at du enten må ta en kopi av den ferdig utfylte hjemmelserklæringen eller lage en avskrift ved å fylle ut to like skjemaer. Det ene eksemplaret blir arkivert hos Kartverket, og det andre blir sendt tilbake til deg når det er ferdig tinglyst.

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan hjemmelserklæringen skal fylles ut.

Innsenders navn og adresse (feltet øverst til venstre)

Påfør navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer til den som sender inn hjemmelserklæringen til tinglysingen. Denne vil motta det ferdig tinglyste dokumentet og eventuell faktura på tinglysingsgebyr. Det er ikke gebyr ved tinglysing av hjemmelserklæring i forbindelse med uskifte.  Les mer om kostnader ved tinglysing.

Feltet for referansenummer (Ref.nr) er frivillig å fylle ut, og vil være synlig på fakturaen som sendes fra oss.

Til punkt 1 – Andel

Fyll ut med informasjon om den borettslagsandelen som skal overdras fra den avdøde. Fyll ut feltet for navnet og organisasjonsnummeret til borettslaget og feltet for andelsnummer. Forretningsføreren til borettslaget har informasjon om disse numrene.

I feltet ”Ideell andel” til høyre, skal det føres opp hvor stor brøkdel av borettslagsandelen som avdøde eide. Ofte er det hele, og da blir brøken 1/1. Dersom den avdøde har hjemmel til halve borettslagsandelen, skriv inn brøken 1/2  i feltet ”Ideell andel”. 

Hva brukes andelen til? – Kryss av det som passer.

Type bolig – Kryss av det som passer.

Til punkt 2 – Avdøde

Skriv fødselsnummeret (11 siffer) og navnet til den avdøde her.

Til punkt 3 – Hjemmel

Kryss av for hvilket dokument som blir brukt til å dokumentere hvem som er arvinger, og legg de ved. Hvis den avdøde har skrevet et testament, skal det alltid legges ved.

Til punkt 4 – Ny(e) hjemmelshaver(e)

Fyll ut arvingen(es) navn og fødsels- eller organisasjonsnummer i henhold til skifte- eller uskifteattesten og eventuelt testament. Andel påføres i brøk, og representerer hvor stor del av borettslagsandelen som overføres til hver arving (hele 1/1, halve 1/2 osv.). Summen av brøkene i punkt 4 skal være den samme som i punkt 1.

Dersom det ikke er plass til alle arvingene i punkt 4, kan du lage ett eget vedlegg til dokumentet.
Skriv ”Se eget vedlegg” i punkt 4, og vedlegget kan du merke med ”Vedlegg til punkt 4”. Vedlegget kan du stifte på hjemmelserklæringen.

Hvis arvingene blir enige om at en av dem skal overta borettslagsandelen alene, må de i tillegg fylle ut skjemaet ”Overføring av hjemmel til andel i borettslag”.

Til punkt 5 – Underskrift

Dette feltet skal i utgangspunktet signeres av alle arvingene som har overtatt gjeldsansvaret i følge skifteattesten, eller en arving som har fått fullmakt fra de andre arvingene. Feltet kan også signeres av eksempelvis en advokat eller eiendomsmegler. Les mer om hvem som kan signere hjemmelserklæringen.

Hvis signaturene er vanskelige å lese bør de gjentas med blokkbokstaver for å gjøre saksbehandlingen enklere.

Kundesenter

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no