Hopp til innhold

Tinglyse andeler i borettslag - bokmål

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing. Send skjemaet i to eksemplarer til følgende adresse:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Veiledning til utfylling av skjemaet finner du i høyre marg eller nederst ved å klikke på det svarte bokmerket som heter "Hjelp".

Last ned skjema

Trenger du hjelp med denne siden?

Les mer om innregistrering av nye borettslagsandeler i grunnboken.


Adresse

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Når skjemaet er ferdig utfylt må du sende det i to eksemplarer til adressen over. Det betyr at du enten må ta en kopi av den ferdig utfylte skjemaet eller lage en avskrift ved å fylle ut to like skjemaer. Det ene eksemplaret blir arkivert hos Kartverket, og det andre blir sendt tilbake til deg når det er ferdig tinglyst.

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan skjemaet skal fylles ut.

DEL 1 - Borettslaget

Returneres til (feltet øverst til venstre)

Påfør navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer til den som sender inn skjemaet til tinglysingen. Denne vil motta det ferdig tinglyste dokumentet og faktura på tinglysingsgebyr.  Les mer om kostnader ved tinglysing.

Feltet for referansenummer (Ref.nr) er frivillig å fylle ut, og vil være synlig på fakturaen som sendes fra oss.

Til punkt 1 – Opplysninger om borettslaget

Skriv inn borettslagets navn, adresse og organisasjonsnummer, hvem som er forretningsfører for borettslaget.

Til punkt 2 – Antall andeler i borettslaget

Fyll ut med det totale antallet borettslagsandeler som blir registrert i dette skjemaet.

Til punkt 3 – Utsteders underskrift

Utsteder av dette dokumentet er styret i borettslaget. Hele styret eller noen som har signaturrett må signere i dette feltet. Hvis signaturene er vanskelige å lese bør navnene gjentas med blokkbokstaver for å gjøre saksbehandlingen enklere.

DEL 2 – Andelene

For hver nye andel i borettslaget skal du fylle ut ett eksemplar av del 2.

Til feltet borettslagets navn og organisasjonsnummer

Skriv inn borettslagets navn og organisasjonsnummer. Dette skal være likt som i punkt 1.

Til punkt 4 – Andel

Fyll inn alle feltene.

Andelsnr. Her skal du skrive andelsnummeret til den andelen som skal registres. Andelsnummeret skal være unikt i borettslaget. Det må ha en numerisk verdi, men kan ikke inneholde mer enn fem siffer.

Boligadressenr. Her skal du skrive den fysiske adressen til boligen som er knyttet til andelen. Adressen skal være unik for hver andel og skal bestå av kommunenummer, Adressekode (tidl. gatekode), gatenavn, husnummer (og eventuell bokstav) og bruksenhetsnummer (bolignummer). Ta kontakt med kommunen dersom du ikke har alle disse numrene. Hvis andelen ikke har et registrert bruksenhetsnummer hos kommunen er det ikke nødvendig å fylle ut feltet.

Andelseiers navn og adresse Her skal eieren av andelen stå oppført med navn og adresse sammen med fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Dersom det er flere eiere til en borettslagsandel skal feltet ideell andel fylles ut for hver eier. Her skal du oppgi hvor stor andel av borettslagsandelen hver eier skal ha. Andelen skal oppgis i brøk og brøkene må til sammen bli 1/1.

Hva brukes andelen til? Kryss av det som passer.

Type bolig. Kryss av det som passer.

Til punkt 5 – Særskilte avtaler

Her kan du skrive inn nye avtaler som blir inngått i forbindelse med registreringen av andelen. Rettigheter og plikter som er beskrevet i vedtektene til borettslaget skal ikke tinglyses.

Kundesenter

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no