Hopp til innhold

Erklæring om rettighet i fast eiendom - bokmål

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing. Send skjemaet i to eksemplarer til følgende adresse:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Veiledning til utfylling av skjemaet finner du i høyre marg eller nederst ved å klikke på det svarte bokmerket som heter "Hjelp".

Last ned skjema

Trenger du hjelp med denne siden?

Les mer om tinglysing av erklæring om rettighet eller servitutt.


Adresse

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Når skjemaet er ferdig utfylt må du sende det i to eksemplarer til adressen over. Det betyr at du enten må ta en kopi av det ferdig utfylte skjemaet eller lage en avskrift ved å fylle ut to like skjemaer. Det ene eksemplaret blir arkivert hos Kartverket, og det andre blir sendt tilbake til deg når det er ferdig tinglyst.

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan skjemaet skal fylles ut.

SIDE 1

Innsenders navn (feltet øverst til venstre)

Påfør navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer til den som sender inn skjemaet til tinglysing. Denne vil motta det ferdig tinglyste dokumentet og faktura på tinglysingsgebyr. Les mer om kostnader ved tinglysing.

Feltet for referansenummer (Ref.nr) er frivillig å fylle ut, og vil være synlig på fakturaen som sendes fra oss.

Til punkt 1 – Hjemmelshaver (avgiver)

Fyll ut med navn og fødselsnummer (11 siffer) eventuelt organisasjonsnummer for personen som gir fra seg en rettighet på sin eiendom. Personen som skrives inn her må ha tinglyst grunnbokshjemmel til eiendommen det gjelder.

Til punkt 2 – Eiendommen (avgivers)

Fyll ut kommunenummer, kommunenavn, gårds- og bruksnummer og eventuelle feste- og seksjonsnummer på eiendommen hvor rettigheten skal gjelde. Hvis det for eksempel er snakk om en veirett, så skal du skrive inn eiendommen hvor veien ligger.

Til punkt 3 – Rettighetshaver – fyll ut enten alternativ A eller B

Alternativ A fylles ut dersom rettigheten skal følge en eiendom, uavhengig av hvem som til en hver tid eier den. Dette er eksempelvis vanlig ved tinglysing av veiretter. Fyll ut med kommunenummer, kommunenavn, gårds- og bruksnummer og eventuelle feste- og seksjonsnummer på eiendommen som får rettigheten. 

Alternativ B fylles ut dersom rettigheten skal være personlig, og kun skal gjelde en eller flere bestemte personer. Fyll ut navn og fødselsnummer (11 siffer) eventuelt organisasjonsnummer til den eller de som får rettigheten. Eksempel på dette kan være en forkjøpsrett eller borett.

Dato og hjemmelshavers underskrift (nederst på arket)

Ved bruk av løse ark skal hjemmelshaveren til avgivereiendommen signere nederst på alle arkene.

SIDE 2

Til punkt 4 – Beskrivelse av rettigheten

Skriv en kort tekstlig beskrivelse av rettigheten. Du kan også legge ved kart eller skisse som viser hvor på eiendommen rettigheten kan utøves.

Hvis rettigheten er eksklusiv og skal gjelde for mer enn 10 år, kan det også være et krav om oppmåling. For spørsmål om dette kan du ta kontakt med kommunen. Du kan også lese mer om oppmålingsplikten i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 14.4.

Til punkt 5 – Andre avtaler

Valgfritt punkt. Her kan du skrive inn andre avtaler som ikke kan tinglyses. Dette kan for eksempel være økonomiske avtaler mellom partene. Tinglysingsmyndigheten vil ikke ta stilling til teksten i dette punktet.

Til punkt 6 – Underskrifter

Her må den som har tinglyst grunnbokshjemmel til avgivereiendommen signere. Hvis signaturen er vanskelig å lese bør den gjentas med blokkbokstaver for å gjøre saksbehandlingen enklere. Det er ikke nødvendig med vitner. Les mer om hvem som skal signere ved tinglysing.

Dato og hjemmelshavers underskrift (nederst på arket)

Ved bruk av løse ark skal hjemmelshaveren til avgivereiendommen signere nederst på alle arkene.

Kundesenter

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no