Hopp til innhold

Hjemmelsoverføring, borettslagsandel - bokmål

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing. Send skjemaet i to eksemplarer til følgende adresse:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Veiledning til utfylling av skjemaet finner du i høyre marg eller nederst ved å klikke på det svarte bokmerket som heter "Hjelp".

Last ned skjema

Trenger du hjelp med denne siden?

Les mer om overføring av borettslagsandeler.

Adresse

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Når skjemaet overføring av hjemmel til andel i borettslag er ferdig utfylt må du sende det i to eksemplarer til adressen over. Det betyr at du enten må ta en kopi av det ferdig utfylte skjemaet eller lage en avskrift ved å fylle ut to like skjemaer. Det ene eksemplaret blir arkivert hos Kartverket, og det andre blir sendt tilbake til deg når det er ferdig tinglyst.

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan skjemaet skal fylles ut.

SIDE 1

Innsenders navn og adresse (feltet øverst til venstre)

Påfør navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer til den som sender inn skjemaet til tinglysingen. Denne vil motta det ferdig tinglyste dokumentet og eventuell faktura på tinglysingsgebyr.  Les mer om kostnader ved tinglysing.

Feltet for referansenummer (Ref.nr) er frivillig å fylle ut, og vil være synlig på fakturaen som sendes fra oss.

Til punkt 1 – Opplysninger om borettslaget

Skriv inn borettslagets navn, adresse og organisasjonsnummer. Dersom du ikke har denne informasjonen kan du spørre forretningsføreren til borettslaget.

Til punkt 2 – Andel

Her skal du skrive inn hvilken borettslagsandel som skal overdras. Før opp borettslagets navn og organisasjonsnummer sammen med andelsnummeret til borettslagsandelen. Hvis overføringen gjelder flere borettslagsandeler kan de påføres på linjer under hverandre.

I feltet ”Ideell andel” til høyre skal det føres opp hvor stor brøkdel av borettslagsandelen som skal overdras. Som regel er det hele og da blir brøken 1/1. Hvis overdragelsen kun gjelder halve borettslagsandelen skal du skrive brøken 1/2.

Hva brukes andelen til? Kryss av det som passer.

Type bolig. Kryss av det som passer.

Til punkt 3 – Kjøpesum

Fyll ut alle feltene. Kjøpesummen er det vederlaget som mottakeren betaler for borettslagsandelen. Vederlaget vil i de fleste tilfeller bestå av penger, men kan også bestå av andre verdier som overtakelse av lån og lignende. Oppgi den totale verdien av vederlaget i kroner. Hvis overdragelsen er en gave kan du skrive kr. 0.

Til punkt 4 – Overdras fra

Påfør navn og fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer på den eller de som borettslagsandelen overdras fra. Helt til høyre, under ideell andel må du skrive inn hvor stor andel som overdras. Hvis det er flere avgivere må du oppgi hvor stor eierandel som overføres fra hvem. Summen av brøkene i punkt 4 skal være den samme som i punkt 2 og punkt 5.

Til punkt 5 – Overdras til

Se veiledningen til punkt 4 som gjelder tilsvarende. Hvis en eller flere mottakere er utenlandske statsborgere må de oppgi D-nummer istedenfor fødselsnummer. Les mer om D-nummer.

Til punkt 6 - Særskilte avtaler

Feltet som gjelder opplysninger som skal og kan tinglyses skal du bare fylle ut hvis du har behov for det. Her kan du skrive inn nye avtaler som blir inngått i forbindelse med overdragelsen, som for eksempel en spesiell vedlikeholdsplikt knyttet til andelen. Rene økonomiske avtaler om betaling og lignende kan ikke tinglyses. Rettigheter og plikter som er beskrevet i vedtektene til borettslaget skal ikke tinglyses.

Dato og utsteders underskrift (feltet nederst på arket)

Ved bruk av løse ark skal utstederen signere nederst på alle arkene. Utstederen er den personen som gir fra seg eller selger borettslagsandelen som skjemaet omhandler. Husk at utstederen også må skrive under i feltet underskrifter og bekreftelser på side 2.

SIDE 2

Til punkt 7 – Erklæring om sivilstand

Kryss av for det som passer. Hvis borettslagsandelen som overdras er felles bolig for ektefeller eller registrerte partnere må ektefellen eller partneren samtykke til overdragelsen. Dette står i ekteskapsloven § 32. Et eventuelt samtykke skal påføres i et eget felt under utsteders underskrift nedenfor.

Underskrifter og bekreftelser

Den som selger eller gir fra seg borettslagsandelen skal signerer her. Det er viktig at signaturen gis av den eller de som er registrert med grunnbokshjemmel til borettslagsandelen, eventuelt ved bruk av fullmakt.
Les mer om hvem som skal signere ved tinglysing.

Ektefelles/registrert partners underskrift

Fylles ut dersom overdragelsen gjelder felles bolig, jf. punkt 7.

Vitner

Her skal den eller de som opptrer som vitner signere.
Les mer om hvem som kan være vitner ved tinglysing.

Kundesenter

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no