Hopp til innhold

Nyhetsarkiv - Elektronisk tinglysing

 • 27 Sep 2017

  Med de første skjøtepakkene som tinglyses elektronisk forventes det at volumet for innsendte dokumenter går betraktelig opp.

 • 1 Jun 2017

  Kartverket er godt i gang med elektronisk tinglysing etter driftssetting av det nye systemet 18. april i år. – Vi har ingen kapasitetsutfordringer og har dimensjonert for å håndtere en stor pågang av ...

 • 18 Apr 2017

  Det var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som offisielt satte i drift elektronisk tinglysing den 18. april. Nå vil boligkjøpere oppleve at eiendomsoverdragelsene skjer raskere, når p...

 • 1 Mar 2017

  Det nye fagsystemet for elektronisk tinglysing blir satt i produksjon 18. april. For å sikre en smidig overgang til det nye fagsystemet vil vi oppfordre våre profesjonelle brukere til sende inn pågåen...

 • 1 Feb 2017

  I forbindelse med Kartverkets lansering av et fullskala fagsystem for elektronisk tinglysing, 18. april, vil pilotprosjektet avsluttes. Siste frist for innsending av pantedokumenter med signerte gjenp...

 • 29 Des 2016

  Med elektronisk tinglysing vil tinglyste dokumenter få prioritet fra det øyeblikket de er registrert i grunnboken. Innsendte papirdokumenter får prioritet fra klokken 21.00 dagen de er mottatt til reg...

 • 30 Nov 2016

  Kartverket lanserer et nytt fagsystem for elektronisk tinglysing 18. april 2017. For å sikre en smidig overgang til den nye hverdagen, med enda raskere tinglysingsprosess, opphører praksisen med utlån...

 • 30 Sep 2016

  Ved innføring av elektronisk tinglysing vil alle tinglyste dokumenter bli returnert sammen med en bekreftet grunnboksutskrift. Grunnboksutskriften vil bli utformet med en sammenstilling av alle tingly...

 • 6 Jun 2016

  Innføring av elektronisk tinglysing vil føre til en langt mer tids- og kostnadseffektiv tinglysingsprosess, og med betydelige samfunnsøkonomiske gevinster. Kommunene vil bidra til effektiviseringen ve...

 • 24 Feb 2016

  Fagsystemet for elektronisk tinglysing er planlagt utsatt til senest påsken 2017. Dette skyldes at kompleksiteten og utviklingen har vært mer omfattende enn forutsatt.

 • 22 Des 2015

  I januar 2016 vil det åpnes for testing av ni rettsstiftelsestyper, som skal kunne sendes inn og tinglyses helt automatisk.

 • 20 Nov 2015

  E-tinglysingsprosjektet er no ferdig med grensesnittet for alle dei åtte rettstiftingane som skal kunne sendast inn og tinglysast automatisk.

 • 7 Nov 2013

  Regjeringa foreslår å setje av 24 millionar kroner til e-tinglysing i statsbudsjettet for 2014.