Historisk grunnboksutskrift

En historisk grunnboksutskrift gir en liste over dokumenter som har vært tinglyst tidligere, men som har blitt slettet i ettertid. Dette gjelder imidlertid bare opplysninger som var tinglyst på slutten av 1980-tallet, da grunnboka ble gjort elektronisk.

En historisk grunnboksutskrift kan du bestille på internett, ved å betale med bank- eller kredittkort. Utskriften koster 40 kr, og blir sendt til deg i posten innen en uke.

Bestill en historisk grunnboksutskrift på internett via e-handel Kartverket.

Hvis du er interessert i eldre bestemmelser som ble slettet før den elektroniske konverteringen på slutten av 1980-tallet, må du bestille en kopi av gammel grunnbok. Nedenfor kan du lese mer om hvordan du bestiller en kopi av den gamle grunnboken.

Gammel grunnbok

Den gamle grunnboken ble ført med penn og skrivemaskin frem til slutten av 1980-årene. I denne boken kan du finne en oversikt over hva som har vært tinglyst tidligere helt tilbake til 1800-tallet. Du kan også finne opplysninger om eldre tinglyste dokumenter som fortsatt er aktive i dag.

Opplysningene i den gamle grunnboken kan du få direkte tilgang til gjennom Digitalarkivets selvbetjeningsløsning for oppslag i gammel grunnbok. I denne løsningen kan du gjøre direkte oppslag i den gamle grunnboken.

Les mer om Digitalarkivets selvbetjeningsløsning

Du kan også bestille en kopi av sider i den gamle grunnboken, ved å sende inn et bestillingsskjema til oss manuelt. Dette koster 172 kroner. Bestillingsskjemaet må sendes inn med vanlig postgang til Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss, eller via telefaks til faksnummer 32 11 88 01, eller som et skannet vedlegg i e-post til tinglysing@kartverket.no. Du må huske å merke bestillingsskjemaet tydelig at du ønsker kopi av gammel grunnbok, og ikke en alminnelig eller historisk grunnboksutskrift.

Kopien blir sendt til deg i posten, normalt innen en uke. Faktura blir ettersendt.

Bestillingsskjema for gammel grunnbok og grunnboksutskrift: