Siste oppdatering

Kartindeksen

Oppdatert indeks for kart- og oppmålingsarbeider.

Tabellen i kartindeksen inneholder stipulert prosentvis stigning i «Indeks for kart- og oppmålingsarbeider/NGO 1982».

På grunn av sene lønnsoppgjør har ikke tall for beregning vært klare før nå. Siden vi er så langt ut i året er det 2. kvartal 2021 som legges ut.

Last ned kartindeksen (pdf)

Indeksen beregnes på grunnlag av NITOs lønnsstatistikk (4/5 vekt) og delindeks for maskiner og transportmidler fra Statistisk sentralbyrås indeks "Førstegangsomsetning innenlands" (1/5 vekt).

Del