Kurs i matrikkelføring

Kartverkets kurs i matrikkelføring er obligatorisk for alle som skal føre i matrikkelen. Det består av del 1, del 2 og eksamen, og må gjennomføres i denne rekkefølgen. Les mer og meld deg på via boksene under.

Kurs

Del 2 føringskurs

Etter fullført del 1 kan du melde deg på del 2. Dette er et praktisk kurs hvor du lærer hvordan de tre delene av matrikkelen skal føres.

Eksamen

Når du har gjennomført del 1 og 2 kan du ta eksamen.

E-læringskurs SEFRAK

E-læringskurs SEFRAK

E-læringskurs SEFRAK gir deg en innføring i matrikkelføring, herunder saksprosess og sakstyper for å kunne registrere opplysninger om bygninger av spesiell interesse for Kulturminnemyndigheten. Leksjonen egner seg også som veiledningsmateriell.

Del