Hopp til innhold

Bygninger

Alle bygninger skal registreres i matrikkelen. Detaljerte opplysninger om bygninger kan derfor benyttes i mange samfunnsnyttige oppgaver.

Miljøverndepartementet har i brev datert 22. september 2010 gitt føringer for hvorledes kode for bygningstype skal føres i matrikkelen.

Les mer

informasjon som registreres i matrikkelen skal dekke behov på tvers av mange sektorer og forvaltningsnivå, og er av stor samfunnsøkonomisk nytte.

Les mer

Utleveringsforskriften fastslår at en del bygningstyper skal skjermes i matrikkelen. Det vil bli gjort en endring i matrikkelen fra og med 1. juni 2017 for å iverksette skjermingen.

Les mer

Kartverket mottar en del henvendelser om arealtyper og kvalitet for bygninger som skal matrikkelføres. Dette er aktuelle spørsmål nå med kommunesammenslåing og eiendomstaksering.

Les mer

Publisering av etterslepstall for føring av bygninger er avsluttet.

Les mer