Faggruppa har følgende sammensetning:

  • Fem representanter fra kommunesektoren, oppnevnt av KS
  • Tre representanter fra fylkeskartkontorene i Kartverket
  • To representanter fra matrikkel- og stedsnavnavdelingen, hvorav den ene er ansvarlig leder
NavnRepresentererValgt inn
Jan Erik Førde Bergen kommune (Storkommunegruppa) 2017
Astrid Sofie Øie Trondheim kommune (Storkommunegruppa) 2017
Kristin Tveit Oslo kommune (Storkommunegruppa) 2019
Margrete Myran Sørfold kommune 2012
Arne Nysveen Øystre Slidre kommune 2012
Finn Ørnes Kartverket Bodø 2012
Britt Anne Bergfjord Kartverket Bergen 2015
Arnulf Haugland Kartverket Skien 2012
Lars Elsrud Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen  
Unn Disch Kihle Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen (leder for systemforvaltning)  
Anders Braaten
(anders.braaten@kartverket.no)
Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen (sekretær i faggruppa)