NB! DETTE ER FRA  JANUAR 2020 ERSTATTET AV WEB-BASERT KURS. DENNE SIDEN VEDLIKEHOLDES IKKE.

Lovkurset går over tre dager og bygger videre på forkurset. Kurset gir den som skal føre matrikkelen nødvendig kunnskap om aktuelt lovverk.

Forberedelser

Før du møter på lovkurset, er det viktig at du klargjør din egen kursperm eller laster ned stoffet til egen pc. Det blir ikke delt ut papirkopier på kurset. Vi anbefaler at du tar deg tid til å se gjennom dokumentene før kursstart.

Her kan du laste ned dokumentene enkeltvis:

Tekstdokumenter (pdf )

Presentasjoner (pdf)  

1. Kursinnhold 1. Kursinnhold
2. Introduksjon til kurset 2. Introduksjon til kurset
3. Matrikkelloven med tilhørende rettskilder 3. Matrikkelloven med tilhørende rettskilder
4.1 Saksgang matrikkelenhet - Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? 4.1 Saksgang matrikkelenhet - Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen?
4.2 Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning 4.2 Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning
4.3 Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning 4.3 Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning
4.4 Saksgang matrikkelenhet - Tidsfrister og gebyr 4.4 Saksgang matrikkelenhet - Tidsfrister og gebyr
5. Offisielle adresser  5. Offisielle adresser
6. Bygningsopplysninger i matrikkelen 6. Bygningsopplysninger i matrikkelen
7. Saksgang fellesregler - Arkivering 7. Saksgang fellesregler - Arkivering
8. Saksgang fellesregler - Klage 8. Saksgang fellesregler - Klage
9. Fellestema Matrikkelen og publisitet 9. Fellestema Matrikkelen og publisitet
10. Utlevering av eiendomsinformasjon - Gjennomgang av regelverket 10. Utlevering av eiendomsinformasjon - Gjennomgang av regelverket 
11.1 Sakstyper matrikkelenhet - Oppretting av nye matrikkelenheter 11.1 Sakstyper matrikkelenhet - Oppretting av nye matrikkelenheter
11.2 Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter 11.2 Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter
11.3 Sakstyper matrikkelenhet - Endring av eksisterende matrikkelenheter 11.3 Sakstyper matrikkelenhet - Endring av eksisterende matrikkelenheter
11.4 Sakstyper matrikkelenhet - Konstatering av eksisterende matrikkelenheter 11.4 Sakstyper matrikkelenhet - Konstatering av eksisterende matrikkelenheter

11.5 Sakstyper matrikkelenhet - Publisering av vedtak truffet av andre myndigheter

11.5 Sakstyper matrikkelenhet - Publisering av vedtak truffet av andre myndigheter 
12 Sakstyper felles - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen 12. Sakstyper felles - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen
Ingen tilhørende tekstdokument 13. Tilsyn etter matrikkelloven

Innholdet i dette kurset kan det gjerne kopieres fra, men da under forutsetning at stoffet brukes i aktuell sammenheng og at det vises til kilde (Kartverket - Kurs i matrikkelføring).

Påmelding

Når du har bestått deleksamen forkurs, får du tilsendt en link for påmelding til lov- og føringskurs.