Del 2 - føringskurset - går over tre dager. Det bygger videre på del 1. Kurset gir nødvendig kunnskap om føring i matrikkelen.

Påmelding

Når du har gjennomført del 1, melder du deg på via denne lenken til del 2 - føringskurs.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kurset ikke gjennomføres dersom det er færre deltakere enn 5 påmeldt. Det anbefales derfor å vente med bestilling av opphold og reise til endelig bekreftelse er mottatt (ca. 14 dager før kursstart).

Forberedelse til kurs

Før du møter på kurset, er det viktig at du klargjør din egen kursperm. Kursdokumentene må være i farger. Det blir ikke delt ut papirkopier. Vi anbefaler at du tar deg tid til å se gjennom dokumentene før kursstart.

Du må ha med egen PC på kurset. Vi anbefaler bruk av ekstern datamus, da touchpad ikke fungerer så godt ved oppgaveløsning.

Eksamen

Den påfølgende uken etter endt  kurs blir det sendt ut eksamensoppgaver som består av en praktisk oppgave og en questback. Oppgavene må løses innen tre dager.

Presentasjoner

Her kan du laste ned dokumentene til føringskurset enkeltvis (pdf):

  1. Introduksjon til kurset
  2. Presentasjon av matrikkelen
  3. Føring av matrikkelenhet
  4. Føring av offisielle adresser
  5. Føring av bygning
  6. Bli kjent på Kartverkets nettsider
  7. Avslutning

Kursoppgaver matrikkelenhet

Kursoppgaver adresse

Kursoppgaver bygning

Samleoppgave matrikkelenhet, adresse og bygning

Innholdet i dette kurset kan det gjerne kopieres fra, men da under forutsetning at stoffet brukes i aktuell sammenheng og at det vises til kilde (Kartverket - Kurs i matrikkelføring).