Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverkets arrangementer og kurs

På grunn av koronasituasjonen har vi dessverre færre arrangementer enn vanlig for tiden.

Norge digitalt-årsmøter 2021

Kartverket Innlandet har sendt invitasjon til ND-årsmøter. Årets møter avholdes regionvis på Teams i perioden 23. februar - 8. april.

Årsmøter 2021

Regionale årsmøter for Norge digitalt - forvaltning, drift og vedlikehold av geodata.

Norge digitalt-årsmøter 2021

Kartverket Oslo og Viken har sendt invitasjon til ND-årsmøter. Årets møter avholdes regionvis på Teams i perioden 9. - 24. mars. Dagsorden sendes ut i midten av februar.

Seminar om digitalisering av plan, bygg og geodata

Geomatikkbedriftene, Abelia, IKT-Norge, Direktoratet for byggkvalitet, Kommunesektorens organisasjon (KS) og Kartverket inviterer til informasjonsseminar for samarbeid mellom offentlig og privat sektor innen geomatikk.

FDV-årsmøte Trøndelag 2021

Kartverket Trøndelag innkaller til årsmøte i Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Møtet avholdes på video (Teams). Dette blir en noe forkortet utgave i forhold til det vi er vant med.

Digitalt

Posisjonskonferansen 2021

Posisjonskonferansen 2021 – vi går digitalt! Nytt år, men samme tema som fjorårets avlyste konferanse: GNSS og sårbarhet – hvordan håndterer Norge dette?

Fagdag matrikkel

Kartverket arrangerer fagdag for kommunene og egne ansatte om matrikkel, mandag 22. mars.

Fagdagen gjennomføres som webinar på Teams og temaene blir lov- og forskriftsendringer, bygg og autorisasjon av landmålere.

FDV-årsmøte

Kartverket Møre og Romsdal inviterer til vedlikehaldsårsmøte. Årets møte skjer digitalt, på Teams.

Møte i geodatautvalget

Årets første møte i geodatautvalget skjer på Teams. Utvalgets medlemmer inviteres per e-post.

FDV-årsmøte Nordfjord

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Nordfjord her.

FDV-årsmøte Sunnfjord og Sogn

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Sunnfjord og Sogn her.

FDV-årsmøte Midthordland

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Midthordland her.

FDV-årsmøte Nordhordland

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Nordhordland her.

FDV-årsmøte Sunnhordland

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Sunnhordland her.

FDV-årsmøte Hardanger og Voss

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Hardanger og Voss her.