Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Agder

Kartverket Agder har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylket. Vi har kontorsted i Kristiansand.

Kontakt oss

Besøksadresse
Fylkeshuset,
Tordenskjolds gate 65,
4614 Kristiansand

Postadresse
Kartverket Agder,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Agder,
Postboks 511 Lundsiden,
4605 Kristiansand

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangementer

No event found.
View More Events

Nyheter

Fylkesgeodataplan for Agder 2021-2024 er klar

Planen ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget for Agder 30.10. 2020. Kompetanseheving innenfor digitaliseringsprosjekter og elektronisk samhandling er blant satsingsområdene i planperioden.

View More Articles
Share