Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Ansatte ved Kartverket Agder

Kartverket Agder har kontor i Kristiansand, og har for tiden 12 ansatte.

E-post til Kartverket Agder: kristiansand@kartverket.no

 

Ansatte ved Kartverket Agder
Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Lars Fredrik Gyland Fylkeskartsjef 32118543 / 91828651 lars.fredrik.gyland
Åsulv B. Stormoen Stedfortreder, matrikkel, Geovekst 32118548 asulv.stormoen
Maria Ellingsen Matrikkel, stedsnavn 32118547 permisjon
Dag Andersson SSR og stedsnavn 32118545 dag.andersson
Anne Marit Bjelland FDV-ansvarlig, Sentral FKB 32118550 anne.marit.bjelland
Karine Gystøl Plan- og temadata, DOK, Felles kartdatabase (FKB) 32118553 karine.gystol
Steinar K. Karlsen Felles kartdatabase (FKB) 32118542 steinar.karlsen
Torbjørn M. Larsen Matrikkel, flybilder, vegnett 32118549 torbjorn.larsen
Mika Sundin FKB-ansvarlig, mottakskontroll 32118557 mika.sundin
Pål Tanem Prosjektledelse Geovekst og samfinansieringsprosjekter 32118552 pal.tanem
Ben Worsley Stedsnavn, FYSAK 32118517 ben.worsley
Marianne Andersen Mottaktskontroll av FKB-prosjekt og FDV 32118521 marianne.andersen
Marianne Fagerland Kjelstad (kontorsted Molde) Webredaktør 32118761 marianne.fagerland.kjelstad

 

Ansatt ved Kartverket Oslo og Viken med kontorplass i Kristiansand
Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Karl Ravnaas Plan- og temadata 32118516 karl.ravnaas
Share