Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Nordland

Kartverket Nordland har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Bodø.

Kontakt oss

Besøksadresse
Moloveien 10, 5. etasje,
8002 Bodø

Postadresse
Kartverket Nordland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Nordland,
Moloveien 10,
8002 Bodø

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Nyheter

Stor deltakelse på regionale webinar

Kartverket Nordland og Kartverket Troms og Finnmark har gjennomført to digitale seminar så langt i år. Et om stedsnavn og et om digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Begge to-timers-webinarene ble gjennomfør på Teams, og samlet totalt over 400 deltakere.

Nordland digitalt arbeidsutvalg

Gjennomgang og godkjenning av fylkets geodataplan for de neste fire årene var hovedtema på møtet i Nordland digitalt arbeidsutvalg 29.10. Les det fyldige referatet.

Fylkesgeodataplanen for Nordland 2021-24 er vedtatt

Planen for Nordland ble vedtatt på møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 29. oktober. Fylkesgeodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

View More Articles
Share