Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Oslo og Viken

Kartverket Oslo og Viken har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylkene. Vi har kontorsted i Oslo.

Kontakt oss

Besøksadresse
Storgata 33, 7.etasje,
0184 Oslo (oppgang A)

Postadresse
Kartverket Oslo og Viken,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/  tidsskrifter
Kartverket Oslo og Viken,
Postboks 412 Sentrum,
0103 Oslo

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Norge digitalt-årsmøter 2021

Kartverket Oslo og Viken har sendt invitasjon til ND-årsmøter. Årets møter avholdes regionvis på Teams i perioden 9. - 24. mars. Dagsorden sendes ut i midten av februar.

View More Events

Nyheter

Bærum kommune blir med i Geovekst-samarbeidet!

Etter dialog mellom Bærum kommune og Kartverket er det klart for signering av avtale om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-avtalen). Bærum kommune tiltrer Geovekst-samarbeidet 1. januar 2021.

Delingskatalog for kommunale geodataplaner

På Norge digitalt årsmøtene (ND) kom det innspill om oppretting av en felles delingskatalog for kommunale geodataplaner. Dette følges nå opp av Kartverket Oslo og Viken.

View More Articles
Share