Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Tromsø og Vadsø.

Kontakt oss

Besøksadresse i Tromsø
Framsenteret,
Hjalmar Johansens gate 14,
9007 Tromsø Vis i kart

Besøksadresse i Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari Vis i kart

Postadresse
Kartverket Troms og Finnmark,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Tromsø
Framsenteret,
Hjalmar Johansens gate 14,
9007 Tromsø

Pakker/ tidsskrifter Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Møte i Basisgeodatautvalget

Kartverket Troms og Finnmark avholder vårmøte for Basisgeodatautvalget denne dagen.

View More Events

Nyheter

Interkommunalt geodatasamarbeid

Det var hovedtema på vårmøtet i fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark. Det er allerede etablert flere samarbeid i fylket. Men det må legges større vekt på forankring og organisering som sikrer tilstrekkelige ressurser og kompetanse for de kommunene det gjelder. Referat fra møtet er nå tilgjengelig.

Mange har allerede valgt

Kommunene i hele landet har fått i oppgave å velge sitt offentlige kartgrunnlag (DOK). Dette må gjøres hvert år, og flere kommuner i Troms og Finnmark har allerede valgt DOK for 2021. Se status her.

Utvalgsmøter i mars

Norge digitalt-utvalgene for Troms og Finnmark har avholdt sine vårmøter i mars. Referatene fra møtene er nå tilgjengelig!

View More Articles
Share