Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Detaljerte kartdata i Troms og Finnmark fylke

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

FDV-avtaler i Troms og Finnmark fylke

Forvaltning-, drift- og vedlikeholds-avtalen (FDV) regulerer det kontinuerlige ajourhold av Felles KartdataBase (FKB). Den regulerer også drift, distribusjon, rettigheter og salg av basene. Det er en avtale for hver kommune, og den består av avtaletekst og vedlegg. Vedlegg sendes ut tidlig på året før årsmøtet avholdes. Vedleggene til avtalen blir revidert etter hvert årsmøte.

Share