Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Trøndelag

Kartverket Trøndelag har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Trondheim og Steinkjer.

Kontakt oss

Besøksadresse i Trondheim
Statens hus, Prinsens gate 1 (inngang fra Tinghusgata), 7012 Trondheim Vis i kart

Besøksadresse i Steinkjer
Statens hus, Strandvegen 38,
Steinkjer Vis i kart

Postadresse
Kartverket Trøndelag,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Trondheim
Statens hus, Prinsens gate 1
(inngang fra Tinghusgata),
7012 Trondheim

Pakker/ tidsskrifter Steinkjer
Statens hus, Strandvegen 38,
7713 Steinkjer

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

FDV-årsmøte Trøndelag 2021

Kartverket Trøndelag innkaller til årsmøte i Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Møtet avholdes på video (Teams). Dette blir en noe forkortet utgave i forhold til det vi er vant med.

View More Events

Nyheter

Ønsker å medvirke til at målene i nasjonal geodatastrategi nås

Geodatastrategien frem mot 2025, «Alt skjer et sted», setter retning for utvikling av den nasjonale geografiske infrastrukturen. Fylkesgeodatautvalget i Trøndelag har startet et arbeid med å vurdere hvilke tiltak i strategiens handlingsplan som er mest relevant for regionale og lokale parter.

Kartleggingsprosjekt Trøndelag

Geovekst-prosjekt fra 2019 er ferdig, og prosjektene for 2020 er i rute. Vi er nå inne i oppstartsfasen for neste års prosjekt. Les mer for detaljert oversikt.

Adressering i Trøndelag

I andre halvdel av 2020 har Midtre Gauldal kommune økt sin andel vegadresser fra 23% til 44%, og er kommunen i fylket med størst reduksjon av antall matrikkeladresser. Andelen vegadresser i Trøndelag er per desember 2020 på 95,1%.

View More Articles
Share