Skip to content

Hva er rentesatsen for forsinkelsesrenten?

Hvis du ikke betaler fakturaen for tinglysing innen betalingsfristen, vil det påløpe renter. Rentesatsen for forsinkelsesrente, også kalt morarente, fastsettes hvert halvår av Finansdepartementet. Følg lenken nedenfor for å finne gjeldende rentesats. 

Read more