Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kommunal ajourføring av bygninger og tiltak

Her finner du informasjonsmateriell, veiledere og lenker til hjelp ved kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Tiltak og FKB-Bygning.

Kommunene har myndighetsoppgaver og driver saksbehandling etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Dette forplikter også til å oppdatere matrikkelen og eget saksregister.

Gjennom forvaltningsavtalene (FDV-avtalene) forplikter kommunene seg i tillegg til å ajourholde datasettene FKB-Tiltak og FKB-Bygning med informasjon som kommer inn gjennom saksbehandlingen. Kartverket skal veilede kommunene i dette arbeidet.

Programvarespesifikke veiledere

Det er utviklet programvarespesifikke veiledere som bygger på Kartverkets generelle veileder.

Generelle veiledere

Viktige kommunale ajourholdsoppgaver

Vi har delt inn de viktigste oppgavene ved kontinuerlig ajourhold i fem hendelser som beskrives i tabellen under. Det er laget sjekklister for hver hendelse som skal veilede kommunen gjennom saksgang og føringen i henholdsvis Matrikkel, FKB-Tiltak og FKB-Bygning.

Sjekklistene beskriver minimumskravene til vedlikehold.

Sjekklister for viktige hendelser
Hendelser og sjekklister Datasett
Ny bygning (pdf) Matrikkel/
FKB-Tiltak/FKB-Bygning
Bygningsendring (pdf) Matrikkel/
FKB-Tiltak/FKB-Bygning
Riving av bygning/bygning brent (pdf) Matrikkel/
FKB-Tiltak/FKB-Bygning
Bygg unntatt søknadsplikt (pdf) Matrikkel/
FKB-Bygning
Feilregistrering/retting av bygg (pdf) Matrikkel/
FKB-Bygning

 

Produktspesifikasjoner

Produktspesifikasjoner for FKB finner du her:

Share