Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kommunen som adressemyndighet

Her kan de som jobber med adressering finne nyttige artikler og lenker til hjelp i adresseringsarbeidet i kommunen.

Veiledning

Revidert adresseveileder på høring

Revidert adresseveileder er lagt ut på høring 12. mai med høringsfrist 9. juni. Revisjonen har blitt utført i nært samarbeid med viktige adresseaktører, som representanter for kommuner, registereiere og adressebrukere.

Adresser i kommunen

Kommunene er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Adressene føres i matrikkelen straks de er tildelt.

Adresseveileder

Kommunen er offisiell adressemyndighet, og veilederen er derfor vesentlig for de som fører matrikkelen.

Gebyr og adressering

Kommunen skal ikke kreve gebyr for fastsetting av adresse. Dette følger av matrikkelforskriftens § 16

Share