Geodataarbeid

Prosjekter og samarbeid

Geovekst

Geovekst er et samarbeid blant annet om kartleggingsprosjekter mellom Kartverket, kommunene, fylkeskommunene, Statens vegvesen, NVE, Energi Norge og Landbruksdepartementet.

Norge digitalt

Norge digitalt-samarbeidet er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Nasjonal detaljert høydemodell

Detaljerte høydedata er viktige for kommuner og statlige etater i arbeidet med klimatilpasning, beredskap og planarbeid.

Havnedata

Friske koronamidler fra regjeringen baner vei for offentlig-privat samarbeid i en rekke havner langs hele kysten! Privat næringsliv bruker ny teknologi til å samle inn detaljerte data om bunnforhold og egenskapene på kaiene på oppdrag fra Kartverket.

Sentral felles kartdatabase

Sentral felles kartdatabase (SFKB) er et forvaltningssystem der kartdata fra kommunene blir direkte oppdatert i en sentral database i Kartverket.

Nyheter geodataarbeid

Nye kartdata i Sandnes

Sandnes kommune har fått nye ortofoto og kartdata frå fjorårets Geovekst-prosjekt.

To av 10 digitale årsmøter i Innlandet avholdt

Årets første Norge digitalt årsmøter ble gjennomført 23. og 24. februar med god representasjon fra kommuner og øvrige ND-parter. De resterende møtene gjennomføres jevnlig frem til 8. april.

Lite forurensning på sjøbunnen i Stavanger

En kartlegging av tungmetaller, i regi av prosjektet Marine grunnkart i kystsonen, viser gode miljøforhold på sjøbunnen i Stavanger. Noen få steder er det registrert moderat forurensning av arsen og sink.

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Norge digitalt-årsmøter 2021

Kartverket Innlandet har sendt invitasjon til ND-årsmøter. Årets møter avholdes regionvis på Teams i perioden 23. februar - 8. april.

Årsmøter 2021

Regionale årsmøter for Norge digitalt - forvaltning, drift og vedlikehold av geodata.

Norge digitalt-årsmøter 2021

Kartverket Oslo og Viken har sendt invitasjon til ND-årsmøter. Årets møter avholdes regionvis på Teams i perioden 9. - 24. mars. Dagsorden sendes ut i midten av februar.

Vis alle arrangementer

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.