Bruksområder

Ortofoto har samme geometriske egenskaper som et kart og kan knyttes til et referansesystem. På grunn av dette kan ortofoto brukes som grunnlag for kartvedlikehold, analyser, saksbehandling og som frittstående produkt alene eller sammen med digitale kartdata. Ortofoto kan også koples med terrengdata for 3D-visualisering.

Innhold

Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder som er egnet til forskjellige formål.

  • Ortofoto 10: Dekker normalt byområder og utbyggingsområder der det er behov for god stedfestingsnøyaktighet og høy oppløsning. Bakkeoppløsningen er 4-15 cm.
  • Ortofoto 20: Dekker områder som i hovedsak består av tett- og spredt bebyggelse og jordbruksområder. Bakkeoppløsning er vanligvis 20 cm.
  • Ortofoto 50: Omløpsfotografering som skal dekke hele landet. Bakkeoppløsning på disse er enten 50, 40 eller 25 cm. Fra 2012 gjelder bakkeoppløsning 25 cm for ortofoto fra omløpsfotografering.

Ortofoto 10, Ortofoto 20 og Ortofoto 50 er ortofototyper benyttet på prosjekter produsert før 2020.
Fra 2020 deles det inn i disse ortofototypene:

  • Satellittbilde
  • Infrarødt
  • Ortofoto
  • Sant ortofoto
  • 3D orotofoto
  • Midlertidig ortofoto

Alle ortofotoene vil ha metadata som opplyser om pikselstørrelse og geometrisk nøyaktighet.

Orofoto_10_20_50

Dekning

Dekningen varierer, avhengig av hvor det har vært gjennomført prosjekter. Ortofoto 50 er landsdekkende.

Nøyaktighet

Varierer fra ± 0.35 m for Ortofoto 10, til ± 2 m for Ortofoto 50.