Arrangør er Kartverket gjennom de lokale fylkeskartkontorene. Kurskostnader dekkes gjennom forvaltning-, drift og vedlikeholdsavtalene (FDV). Alle kommunene fikk tilbud om kurs i 2016 og 2018.

Formål

Overordnet formål med kurset:

  • kompetanseheving på nødvendig kommunal ajourføring ved bygningsrelaterte hendelser
  • at registrering av bygningsinformasjon i matrikkelen ses i sammenheng med nødvendig registrering i kartbasene FKB-Tiltak og FKB-Bygning

Det er ønskelig at både fagområdene matrikkel og FKB er representert på kursene.

Kursopplegg

Kursopplegget består av en teoridel fra Kartverket og en praksisdel holdt av Norconsult/Norkart.

Les mer om nytt veiledningsmateriell her

Planlagte kurs

Ta kontakt med ditt lokale fylkeskartkontor hvis du ønsker nytt kurs, eller har spørsmål.