For å håndtere slike situasjoner er det inngått en samarbeidsavtale mellom Geovekst-partene, inkludert Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Bane NOR.

Denne avtalen gjelder for flybåren datafangst i krisesituasjoner som krever rask datainnsamling. Avtalen benyttes ved at en av partene tar initiativ til datainnsamling. Kartverket skal på vegne av initiativtaker uten ugrunnet opphold iverksette tilbudsforespørsel, inngå avtale og igangsette arbeidet med datainnsamling.

Den som bestiller produkter etter denne avtalen er ansvarlig for å dekke alle kostnadene.

Les hele avtalen her (pdf) 

Kontaktinformasjon i akutte tilfeller

Hvis det oppstår en krise og det er behov for å iverksette avtalen, er det fylkeskartsjefen ved det aktuelle fylkeskartkontoret som skal kontaktes. Se lenke til ansattoversikt for fylkeskartkontorene nederst i artikkelen, der du finner mobilnummer til fylkeskartsjefene.
Kontaktperson for Geovekst hos Kartverket sentralt er Marit Bunæs (mob. 901 67 800).

Bruk av avtalen

Her følger en oppsummering av hendelser der avtalen har blitt tatt i bruk:

Gudbrandsdalen 12. mai 2018

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontaktet geovekstsekretariatet tidlig uke 19 om en mulig aktivering av avtalen om flybåren datafangst i krisesituasjoner i forbindelse med varslet flomtopp fra 12. mai på Østlandet. Kartverket Oslo ble av geovekstsekretariatet bedt om å utføre bortsetting av eventuelle oppdrag.

Fredag 11. mai ble det etablert kontakt mellom kartkontoret og NVE. Her ble endelig bestilling av oppdrag og område avtalt med ønske om fotografering så fort som mulig. NVE bestilte fotografering av Gudbrandsdalen fra Sel til Fåvang. Konkurransegrunnlag ble utarbeidet fredag ettermiddag og sendt til aktuelle firma med tilbudsfrist fredag kveld. Vi mottok tilbud fra Terratec som ble tildelt oppdraget samme kveld. I tildelingen ble oppdraget klarmeldt med en gang.

Terratec gjennomførte datafangst i flere omganger lørdag 12. mai, hvor store deler av fotograferingen ble foretatt under skydekke. Dessverre var det umulig å fotografere området fra Ringebu til Fåvang på grunn av lavt skydekke. Etter avtale med NVE ble det besluttet at dette området ikke skulle fotograferes søndag da flomtoppen allerede var passert.

RGB bilder ble levert av Terratec 1 uke etter fotografering, ortofoto er tilgjengelig i NorgeiBilder. Konstruert FlomløpKant skal leveres ca 10. juni.

Ortofoto over Ringebu, der vannkontur fra FKB-data er lagt på.

Agder 2. oktober 2017

Kartverket Kristiansand ble kontaktet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mandag 2. oktober 2017 med en forespørsel om datainnsamling i forbindelse med den pågående flommen. Bestillingen var ortofoto med et detaljnivå på 10 cm (GSD10) samt digitalisering av flomløpkanten.

I forkant av dette hadde Kartverket sentralt valgt Terratec AS som leverandør etter å ha blitt kontaktet av NVE. Fylkeskartkontoret overtok prosjektledelsen 2.oktober 2017 og iverksatte tiltak for å få utført oppdraget så raskt som mulig. Tidspresset var stort da det var om å gjøre å få med seg flomtoppen.

Etter hektisk virksomhet med intensivt samarbeid mellom NVE, Kartverket og Terratec AS var flyet i lufta dagen etter fylkeskartkontoret fikk forespørselen, altså tirsdag 3. oktober.2017. Flomtoppen var på dette tidspunktet dessverre passert, vannet hadde trukket seg noe tilbake. Tovdalselva og vannet Berse i Birkeland ble fotografert. Det ble også bestilt fotografering av Mandalselva, Audna og Otra, men dette kunne ikke gjennomføres pga. værforholdene.

 Ortofoto over Drangsholt, et av de hardt rammede områdene langs Tovdalselva.

Stryn 24. juli 2017

Hasteoppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i Utvik (Stryn kommune), etter flom mandag 24. juli: NVE trengte laserdata i oppbyggingsarbeidet etter store flomskader i området, og tok kontakt med Kartverket sentralt som avklarte områdeavgrensing og henta inn tilbud. Kartverket Bergen tildelte Terratec AS oppdraget.

Torsdag 3. august var været bra nok til at Terratec sendte fly over det 17 km2 store området og gjennomførte laserskanning (10 pkt. pr. m2) og fotografering med mellomformatkamera. Leveransefrist for laserdata og automatisk genererte ortofoto er innen to uker etter gjennomført datafangst.

Ortofoto over flomområdet i Utvik (Stryn), der avtalen om flybåren datafangst i krisesituasjoner ble brukt.

Sørum 10. november 2016

Sørum kommune ble utsatt for jordras 10. november. Kartverket Oslo ble oppringt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om formiddagen fredag 11. november med ønske om laserskanning og fotografering av skredområdet. Oppdraget var ønsket utført så raskt som mulig, helst samme dag. På angjeldende tidspunkt var det kun Terratec AS som hadde fly med sensorer tilgjengelig i området, og de ble derfor kontaktet og avtale inngått. Det tok imidlertid noe tid å innhente detaljer om oppdraget (områdeavgrensning osv.) samt å utarbeide flyplan, slik at det ikke var mulig å skanne samme dag. De påfølgende dagene var vekselvis tåke, regn og overskyet. Skanningen ble derfor foretatt først om formiddagen torsdag 17. november.

Sør- og Østlandet september 2015

Avtalen ble første gang innløst i forbindelse med flommen på Sør- og Østlandet i midten av september 2015, og  oppdraget ble da tildelt selskapet Terratec. Bildene ble brukt til å digitalisere flomløpkant og til analyser hos NVE. Ettersom det ikke var meldt om store samfunnsmessige skader, ble det ikke bestilt flyfotografering og laserskanning av skadeomfang etter at vannet hadde trukket seg tilbake.