Rapportering av luftfartshindre

Bygninger, konstruksjoner eller anlegg som er 15 meter eller høyere (30 meter i områder for industri/ næringsvirksomhet og i bymessige/ tettbygde strøk) skal rapporteres til Kartverket i henhold til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (luftfartshinderforskriften).

Rapportering til registeret kan gjøres enten ved å bruke NRLs elektroniske registreringsskjema eller ved å laste ned skjema for melding om luftfartshinder på bokmål eller nynorsk (.odt), og sende det til Kartverket som brevpost eller vedlegg til e-post: nrl@kartverket.no.

For rapportering av kraftlinjer og andre linjehindre har vi laget et dokument som beskriver hvordan man kan gå fram (pdf).

Kartverkets oppgaver

Kartverket er registerfører og er pålagt dette gjennom luftfartshinderforskriften. Normalt skjer registreringer samme virkedag som det meldes inn.

Vi utfører også feltkontroll av dataene samt foretar kontroller ved hjelp av data fra andre kilder så langt vi har kapasitet til dette. I tillegg distribuerer vi data ut til brukere.

Nedlasting, API og dokumentasjon

Du finner mer informasjon om Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) på Geonorge. Der kan du også finne SOSI- og GML-filer for nedlasting.

NRL er tilgjengelig som en WMS-tjeneste. Registeret kan også vises på Norgeskart.no.

Metadata for NRL i Norgeskart er tilgjengelig i Geonorge.

Utvidelse av NRL

Kartverket arbeider med et prosjekt som gjelder utvidelse av NRL. Prosjektet har en egen side med mer informasjon.

Kontakt

Kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00 eller nrl@kartverket.no hvis du har spørsmål om data fra Nasjonalt register over luftfartshindre.

Kartutsnitt av Nasjonalt register over luftfartshinder.