Pågående høringer om standarder

SOSI-standard Plan 5.0 (pdf) - frist for kommentarer er 8. mars 2020. Fristen er utvidet fra den opprinnelige som var 9. februar.

Ønsker du å komme med kommentarer til høringer, benytt kommentarskjemaet vårt (docx).

Her er en oversikt over prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder.

Sammenstilte høringskommentarer etter høring

Høringskommentarer med tiltak/kommentarer i standardiseringsprosjektene: