Ønsker du å delta i ett eller flere standardiseringsprosjekter, send en e-post til standardiseringssekretariatet@kartverket.no

Pågående standardiseringsprosjekter:

Avsluttede standardiseringsprosjekter:

 
Se også hvilke standarder som er ute på høring for tiden.