Valg av formater henger sammen med hvilke grensesnitt som brukes og hvor i produksjonsløypa for stedsrelaterte data vi er. Vi vil her forutsette at:

  1. Dataene er dokumentert i en produktspesifikasjon med en UML-modell.
  2. Produksjon av stedsdata inkluderer en validering mot UML-modeller.
  3. Tjenester og leveranser skjer (om nødvendig ved transformasjon) fra et originalformat.

Les mer i dokumentet "Retningslinjer for dataformater ved formidling av stedsdata" (pdf)

Se også oversikt over kriterier for vurdering av formater (xls). Denne oversikten vil kunne utvides.