Nasjonal detaljert høydemodell

Prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) gjør nøyaktige målinger av høyde i hver kvadratmeter av landet. Det er det største landkartleggingsprosjektet som er gjennomført i Norge noensinne.

Status

Her legger vi fortløpende ut statusoppdateringer for datafangsten i prosjektet.

Høydedata.no

Alle data som samles inn i prosjektet, blir lagt ut på høydedata.no og er gratis.

Om dataene

Les mer om hva dataene kan brukes til, om punktskytetthet, formater og tips.

Kontakt Kartverkets prosjektteam

Ta kontakt med prosjektteamet vårt om du ønsker du mer informasjon eller en mer detaljert statusoppdatering.

Du kan nå oss på telefon 32 11 80 00 (Kartverkets sentralbord).

Fakta Fakta om nasjonal detaljert høydemodell

  • Prosjektet pågår fra 2016 til 2022 og samler inn svært detaljerte høydedata for hele Norge. I alt 230.000 km2 laserskannes fra fly.
  • Prosjektet ledes av Kartverket og er et spleiselag mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og sju andre departementer.
  • Innsamlede data blir fortløpende gjort gratis tilgjengelig for næringsliv, kommuner, offentlige virksomheter, utviklere og andre.
Del