Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Nasjonalt register over luftfartshindre

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over alle innmeldte hindre for luftfart, samt hindre som er funnet gjennom kontroller utført av Kartverket.

Faktaboks

Fakta Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)

Registeret består i dag av mer enn 15 000 punkthindre, blant annet telemaster, lysmaster, bygninger og piper. Det inneholder også over 25 000 km kraftlinjer med tilhørende stolper, i tillegg til en rekke andre linjehindertyper som broer og taubaner. Registeret er et viktig hjelpemiddel for Luftforsvaret, Politiet, luftambulansetjenesten og andre som har behov for å bedrive lavtflyging.

Rapportering av luftfartshindre

Enten:
NRLs elektroniske registreringsskjema

Eller:
Skjema for melding om luftfartshinder (bokmål)
Skjema for melding om luftfartshinder (nynorsk)
Disse lastes ned og sendes som brevpost til Kartverket eller som vedlegg til e-post til nrl@kartverket.no.

For rapportering av kraftlinjer og andre linjehindre har vi laget et dokument som beskriver hvordan man kan gå fram:
Veileder for rapportering av kraftlinjer

Rapportering av luftfartshindre

Bygninger, konstruksjoner eller anlegg som er 15 meter eller høyere (30 meter i områder for industri/ næringsvirksomhet og i bymessige/ tettbygde strøk) skal rapporteres til Kartverket i henhold til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (luftfartshinderforskriften).

For rapportering av kraftlinjer og andre linjehindre har vi laget et dokument som beskriver hvordan man kan gå fram (pdf).

Kartverkets oppgaver

Kartverket er registerfører og er pålagt dette gjennom luftfartshinderforskriften. Normalt skjer registreringer samme virkedag som det meldes inn.

Vi utfører også feltkontroll av dataene samt foretar kontroller ved hjelp av data fra andre kilder så langt vi har kapasitet til dette. I tillegg distribuerer vi data ut til brukere.

Nedlasting, API og dokumentasjon

Du finner mer informasjon om data fra registeret på data-sidene våre.

Registeret kan også vises på Norgeskart.no.

Metadata for NRL i Norgeskart er tilgjengelig i Geonorge.

Utvidelse av NRL

Kartverket arbeider med et prosjekt som gjelder utvidelse av NRL. Luftfartstilsynet planlegger å endre luftfartshinderforskriften. Det vil gjøre at langt flere anlegg må rapporteres til NRL enn det som er tilfelle i dag. En målsetning i prosjektet er at innsamling, forvaltning og formidling av luftfartshinderdata skal gjennomføres på en mest mulig hensiktsmessig måte for alle involverte.

 

Kontakt

Kontakt Kartverket hvis du har spørsmål om data fra Nasjonalt register over luftfartshindre.

Telefon:
32 11 80 00

E-post:
nrl@kartverket.no 
Andreas Woxholtt
Geir Myhr Øien

Mer om luftfartshindre

Produktark
Produktspesifikasjon
Luftfartshinderforskrift
Kraftledningsregister


Luftfartshindre online:
Kartløsning med luftfartshindre
Luftfartshinderdata er tilgjengelig gjennom www.geonorge.no

 

Del