Siste oppdatering

Prosjekter og høringer

Her er en oversikt over prosjekter og høringer som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor geografisk informasjon.

Vil du bidra?

Ønsker du å delta i et eller flere standardiseringsprosjekter? Send en e-post til:

standardiseringssekretariatet@kartverket.no

Pågående høringer om standarder

Det er for tiden ingen pågående høringer.

Prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder:

Pågående standardiseringsprosjekter

Ønsker du å delta i ett eller flere standardiseringsprosjekter, send en e-post til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

Del