Det tok nesten 100 år før rindølene fikk oppfylt ønsket om å bli trøndere. 1. januar 2019 ble det en realitet, samtidig som kartet over kommune-Norge ble endret med to grensejusteringer.  «Maurset» flyttes fra Hornindal til Stryn kommune, og at Hovlandsdalen flytter fra Birkenes til Evje og Hornnes kommune. Svalbard ble også samlet til én administrativ inndeling i matrikkelen, med Svalbard, Bjørnøya og Hopen.

Dialog med kommuner og leverandører

–Vi er fremdeles tidlig i januar, så det er for tidlig med en endelig konklusjon. Status per nå er at det teknisk sett har gått bra, men at det gjenstår å se på tilbakemeldinger fra både leverandører og andre offentlige etater før vi kan gi en endelig status, sier Wenche Rognås. Kartverket har hatt god dialog med leverandørene før, under og etter årsskiftet. I tillegg har fylkeskartkontorene kommunisert med involverte kommuner i opptakten til 2019.

–Vi har fått tilbakemeldinger gjennom oppkjøringen til årsskiftet, som gjør at involverte og Kartverket opplever at overgangen til 2019 har vært bra. Så vil vi selvfølgelig følge ekstra nøye med i perioden som kommer, for å fange opp mulige utfordringer, sier Rognås. Kartverket ønsker å fortsette dialogen med en evaluering av prosessen på nyåret.

Generalprøve på «the big bang»

Årsskiftet var en generalprøve på «the big bang» som kommer 1. januar 2020. 43 nye kommuner og 6 nye fylker oppstår parallelt. Kartverket regner med at det genererer over 100 millioner endringer i matrikkelen. Dette blir den mest omfattende kommune- og fylkesreguleringene som har skjedd i Norge på over 50 år.

Les mer på Kartverkets kommunereform-sider