Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette for et moderne og fremtidsrettet velferdssamfunn, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt 245 nye kommunenummer og 6 nye fylkesnummer. De store, offentlige registrene som matrikkelen og all kommunal statistikk er bygd opp etter kommunenummer. Kommunenummer gjør derfor at vi har et svært godt kunnskapsgrunnlag på mange felt, blant annet økonomi, befolkningssammensetning, skole, helse og flytting.

På KMD sine nettsider kan du lese mer, og se oversikt over de nye kommune- og fylkesnumrene.