Workshopen 4. desember, arrangert av Difi, KS og Kartverket, samlet over 120 deltakere fra kommuner og IT-leverandører.  Stort engasjement fra deltakerne sørget for gode diskusjoner som resulterte i en rekke oppgaver Difi, Kartverket og KS skulle følge opp.

Videoer fra Difi

Difi har sammen med Altinn laget en informasjonspakke med informasjon om de ulike nasjonale fellesløsningene, særlig med tanke på kommunesammenslåingene. I pakken inngår også korte og konkrete videopresentasjoner med introduksjons til løsningene, og tips til hvilke muligheter løsningene gir.

Les mer om virksomhetssammenslåing og bruk av fellesløsninger.(Difi)
Se informasjonspakke med vidoer med konkrete tips.(Difi)

Når det gjelder oppgavene Difi fikk som ikke dekkes av informasjonsvideoene, oppfordres kommunene til å vurdere juridisk bistand og oppsøke nettsiden www.anskaffelser.no.

På Regjeringens nettsider finner du også nasjonal strategi for bruk av skytjenester.

Kartverkets anbefalinger

Til berørte kommuner som ikke har begynt å gjøre IKT-anskaffelser, kommer Kartverket med disse anbefalingene:

  • Gå i dialog med egen leverandør omgående. Dersom dagens kommuner har flere leverandører på samme fagsystem, må alle kontaktes. Kommunen må foreta et valg av system og leverandør. Det er liten tid for anbudsprosesser.
  • Dersom det tas et valg om videreføring av system fra en eksiterende leverandør, uten at det har vært en reell konkurransesituasjon, må dette gjøres kjent i markedet gjennom en intensjonskunngjøring etter gjeldende regler.
  • Dersom man så seint opp mot sammenslåing skal i gang med anskaffelser vil Kartverket anbefale at man kjøper mest mulig hyllevare fra leverandører. Dette krever mindre tid og innsats fra alle ledd i anskaffelsen. Med dette så vil man kanskje ikke ha det mest optimale systemet for sin kommune fra 1. januar 2020. Da må man heller ha en plan for innovasjon etter dette tidspunktet.

Se også nyhetsartikkelen "Nedtellingen til 1. januar 2020 har begynt"

Forum for erfaringsutveksling

Både kommuner og leverandører har etterspurt en plattform der de kan utveksle informasjon og dele erfaringer underveis. Kartverket kommer til å opprette et prosjektrom i Jira, som vil publiseres på nettsiden.

Endring av nettsider

Kartverket jobber med å forbedre og strukturere nettsiden for kommune- og regionreform. Nyhetssaker skal samles, «endringsknappen» skal peke til informasjon om kommende kommune- og regionsammenslåinger, samt gi oversikt over historiske endringer.