Kartverket er både matrikkelmyndighet og IKT-koordinator i kommune- og regionreformen. Fylkeskartkontorene har fått en nøkkelrolle i dette arbeidet, og her er status for arbeidet i de forskjellige fylkene: