Norges største innsjøer

Kilde: N50 Kartdata versjon januar 2017, utregnet i projeksjon LAEA 64, 12,3.

Navn Fylke Areal i km2
Mjøsa Hedmark, Oppland 369,2
Røssvatnet - Reevhtse Nordland 218,2
Femunden m/Gløten Hedmark, Trøndelag 203,4
Randsfjorden Oppland 140,6
Tyrifjorden Buskerud 136,5
Snåsavatnet Trøndelag 122,1
Tunnsjøen Trøndelag 100,5
Limingen Trøndelag 92,3
Blåsjø Rogaland, Aust-Agder 80,8
Altevatnet Troms 79,7

Norges dypeste innsjøer

Kilde: NVE 2017

Navn Fylke Dybde i meter
Hornindalsvatnet Sogn og Fjordane 514
Mjøsa Hedmark, Oppland 468
Salsvatnet Trøndelag 464
Tinnsjå Telemark 460
Fyresvatnet Telemark 377
Suldalsvatnet Rogaland 376
Tyrifjorden Buskerud 330
Bandak Telemark 325
Lundevatnet Vest-Agder, Rogaland 314
Storsjøen m/Isteren Hedmark 309