Kartverkets geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard inngår i et globalt nettverk som er helt avgjørende for samfunnets satellittbaserte infrastruktur i tillegg til grunnlag for nøyaktig klimaovervåking av nordområdene.

Jordobservatoriets VLBI-antenne (VLBI – Very Long Baseline Interferometry) tar imot signaler fra kvasarer, som er fjerntliggende himmellegemer opptil 13 milliarder lysår ut i verdensrommet. Dette gjør det mulig å kartlegge bevegelser i jordoverflaten, hvor fort jorden roterer og jordens nøyaktige plassering i verdensrommet. Kartleggingen er nødvendig for å beregne jordobservasjonssatellittenes bane. Presise satellittbaner er nødvendig for nøyaktig klimaovervåking.

Understøtter klimaforskning og nordområdepolitikk

I 2018 ble et nytt observatorium åpnet, med ny teknologi og kombinasjon av flere måleteknikker som vil gi bedre nøyaktighet på målingene. Data fra observatoriet inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk. Satsingen understøtter klimaforskningen og er forankret i regjeringens nordområdepolitikk og bidrar også til å opprettholde forskningssamfunnet og bosetting i Ny-Ålesund med helårs drift.

Avgjørende for GNSS og satellitteknologi

VLBI-nettverket, som jordobservatoriet i Ny-Ålesund er en del av, er nødvendig for at GNSS systemet og annen høypresisjons satellitteknologi skal fungere. Uten det referansesystemet som disse antennene gir, vet vi ikke med tilstrekkelig nøyaktighet hvor satellittene er i forhold til jordoverflaten og nøyaktigheten til satellittbaserte målinger vil bli dårligere.

Ny-Ålesund den eneste i nord og i arktisk strøk

Kartverkets geodetisk jordobservatorium i Ny-Ålesund er den eneste i det globale nettverket av antenner som ligger så langt nord. Oppgraderingen av anlegget med ny teknologi i 2018, vil fremover spesielt bidra til økt nøyaktighet i nordområdene hvor effekten av klimaendringene kan registreres tidligst og tydeligst.

Ifølge NASA vil det nye geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund på grunn av sin nordlige plassering gi vesentlig bedre globale beregninger og er et sterkt bidrag til det verdensomfattende samarbeidet innen jordobservasjon.

Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Ny-Ålesund på 78 grader nord - senter for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåkning. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Flere års byggearbeid

Kartverkets observatorium i Ny-Ålesund ble etablert i 1993. Gjennomføringen av det nye geodetiske jordobservatoriet startet opp med bygging av ny vei til Brandallaguna sommeren 2013. Daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la ned grunnsteinen i oktober 2014, og nytt observatorium ble offisielt åpnet i juni 2018 av statssekretær Lars Jacob Hiim. Når det nye observatoriet er i full drift, så trengs det deretter tre års overlapp av målinger for å sikre tidsserier før gammel infrastruktur kobles ut. 

Statsråd Jan Tore Sanner slår ned grunnpæl i Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner markerer byggestart for nytt geodetisk jordobservatorium i Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

De geodetiske instrumentene på jordobservatoriet inkluderer nå to nye VLBI-antenner (Very Long Baseline Interferometry), ett satellitt laserinstrument (SLR - Satellite Laser Ranging Instrument), ny vei og instrumentbygg. Oppgraderingen av anlegget har en kostnadsramme på rundt 300 millioner kroner. 

Satsingen i Ny-Ålesund er også tema i FN. 26. februar 2015 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som skal bidra til å styrke samarbeidet om jordobservasjon på verdensbasis.