Detaljerte kartdata Agder

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

Forvaltning, drift og vedlikehold i Agder fylke

Geodatautvalgene i Agder fylke har som mål å sørge for at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte. Kommunevise FDV-avtaler er et viktig redskap i å nå målet.

Sentral FKB i Agder fylke

Per januar 2021 oppdaterer 24 av 25 kommuner i fylket direkte i Sentral Felles Kartdatabase (SFKB).

Del