Kartverket Nordland

Kartverket Nordland har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Bodø.

Kontakt oss

Besøksadresse
Moloveien 10, 5. etasje,
8002 Bodø

Postadresse
Kartverket Nordland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Nordland,
Moloveien 10,
8002 Bodø

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Nyheter

Stor deltakelse på regionale webinar

Kartverket Nordland og Kartverket Troms og Finnmark har gjennomført to digitale seminar så langt i år. Et om stedsnavn og et om digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Begge to-timers-webinarene ble gjennomfør på Teams, og samlet totalt over 400 deltakere.

Nordland digitalt arbeidsutvalg

Gjennomgang og godkjenning av fylkets geodataplan for de neste fire årene var hovedtema på møtet i Nordland digitalt arbeidsutvalg 29.10. Les det fyldige referatet.

Fylkesgeodataplanen for Nordland 2021-24 er vedtatt

Planen for Nordland ble vedtatt på møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 29. oktober. Fylkesgeodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Vis alle nyheter
Del