Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Oslo og Viken fylker

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Oslo og Viken fylker. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylkene.

Planen ble vedtatt på møte i Fylkesgeodatautvalget 17. oktober. Hovedsatsinger de neste fire årene er å sikre et lett tilgjengelig og oppdatert datagrunnlag av god kvalitet samt å øke kunnskapen om og bruk av geodata.

Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylkene. Planen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig. Planen vedtas av geodatautvalget i Oslo og Viken fylker.

FGU Oslo og Viken fylker vil ha følgende satsingsområder i planperioden

 • Sikre et lett tilgjengelig og oppdatert datagrunnlag av god kvalitet gjennom å:
  • Samordne kartleggingsprosjekter gjennom Geovekst med Omløpsfotografering
  • Sørge for oppdaterte geodata gjennom gode rutiner for periodisk og kontinuerlig ajourhold
  • Forbedre kvaliteten på nettverksdata for vannveier og tur- og friluftsruter basert på aktuelle tilgjengelige kilder
  • Forbedre kvaliteten i matrikkelen
  • Tilgjengeliggjøre oppdaterte nasjonale, regionale og lokale temadata for partene.
  • Tilgjengeliggjøre oppdaterte plandata for partene gjennom geosynkronisering
 • Øke kunnskapen om og bruk av geodata gjennom å:
  • Arbeide for at saksbehandlere tar i bruk tilgjengelige geodata og tjenester, gjennom ulike kompetansetiltak.
  • Bidra med fagkompetanse på arenaer der det er naturlig å delta
  • Videreutvikle de interkommunale samarbeidene og samhandlingen med fylkesetatene og regionale parter for å utnytte potensialet for effektiv saksbehandling
  • Forberede anleggseiere som skal avgi data som skal inn i NRL til å samle inn og forvalte data på en mest mulig hensiktsmessig måte
Del