Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norconsult

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer (NOIS). Kursene er gratis for kommunene. Det åpnes for påmelding onsdag 14.oktober kl. 09:00. Antall deltakere på hvert kurs er satt til 15 og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet.

-
09:30 - 15:00
Teams/ Skype

Har du spørsmål angående fagdagen?
Ta kontakt med
aase.midtgaard.skrede@kartverket.no 

Koordinering av kursene

Kartverket Vestland

På grunn av Koronasituasjonen blir kursene arrangert digitalt. Link sendes.

Datoer for NOIS-kurs 2020

  • 12.11
  • 13.11
  • 17.11
  • 18.11

Program

Kurs holdes som en forelesning med en del eksempler på bruk av feilretting i WinMap.

09:30 Undervisning

11:30: Lunsj/ pause

12:30 Undervisning

14:30 - 15:00 dialog/ oppsummering/ spørsmål

For flere detaljer: Forvaltning av plandata med hensyn til geosynkronisering.pdf

Påmelding; registrering av valg og bekreftelse

Vi åpner opp for påmelding onsdag 14.oktober kl. 09:00.

Antall deltakere på hvert kurs er satt til 15 og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet. Meld derfor fra om du blir forhindret fra å møte, slik at en annen får plassen.

I påmeldingsskjemaet kan du velge hvilken dato som passer best, nest best og tredje best. 

Når påmeldingsskjemaet er sendt inn, mottar du en e-post om at påmeldingen er registrert. Senere får du ny e-post med bekreftet kursdato. Det er derfor viktig at du velger ulike datoer. Dersom alle datoer passer kan du la «Alle datoer» stå. Da vil vi tildele deg plass.

Tildelt midler

Kartverket har fått midler av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til å arrangere kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med programvareleverandørene.

Del